Tellimused alates 39€ = TASUTA tarne pakiautomaati Eestis
Registreerunud klient = kõik tavahinnaga tooted VÄHEMALT -10%

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

1. Oluline informatsioon ja kes me oleme

Käesoleva privaatsusteate eesmärk

Käesoleva privaatsusteate eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas M&V Trade OÜ teie isikuandmeid selle kodulehe kasutamise kaudu kogub ja töötleb, sealhulgas andmeid, mida võite selle kodulehe kaudu uudiskirja tellimisel, toote või teenuse ostmisel, võistlusel või üritusel osalemisel, esitada.

Käesolev koduleht pole mõeldud lastele ja me ei kogu teadlikult lastega seotud andmeid.

On oluline, et loeksite käesolevat privaatsusteatist koos kõigi muude privaatsusteatiste või õiglase töötlemise teatistega, mida võime teie isikuandmeid kogudes või töödeldes konkreetsetel juhtudel esitada, et oleksite täielikult teadlik, kuidas ja miks me teie andmeid kasutame. Käesolev privaatsusteatis täiendab teisi teateid ega ole nende suhtes ülimuslik.

2. Teie kohta kogutavad andmed

Isikuandmed või isiklik teave tähendab mis tahes üksikisiku teavet, mille põhjal nimetatud isikut tuvastada saab. See ei hõlma andmeid, mida pole võimalik identifitseerida (anonüümsed andmed).

Võime koguda, kasutada, säilitada ja edastada teie kohta erinevaid järgmisi isikuandmeid:

 • Isikuandmed hõlmavad eesnime, neiupõlvenime, perekonnanime, kasutajanime või sarnast identifikaatorit, perekonnaseisu, ametinimetust, sünniaega ja sugu.
 • Kontaktandmed hõlmavad arveaadressi, kättetoimetamisaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid.
 • Finantsandmed hõlmavad pangakonto ja maksekaardi andmeid.
 • Tehinguandmed hõlmavad üksikasju teile ja teie poolt makstud summade kohta ja muid meilt ostetud toodete ja teenuste üksikasju.
 • Tehnilised andmed hõlmavad internetiprotokolli (IP) aadressi, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust ja asukohta, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, opsüsteemi ja platvormi ning muud tehnoloogiat seoses seadmetega, mida te sellele kodulehele juurdepääsemiseks kasutate.
 • Profiiliandmed hõlmavad teie kasutajanime ja parooli, teie tehtud oste või tellimusi, huvisid, eelistusi, tagasisidet ja küsitluste vastuseid.
 • Kasutusandmed hõlmavad teavet meie veebisaidi toodete ja teenuste kasutamise kohta.
 • Turunduse ja kommunikatsiooni andmed hõlmavad teie eelistusi meie poolse turunduse saamisel ja meie kolmandaid osapooli ning teie suhtluseelistusi.

Samuti kogume, kasutame ja jagame mis tahes eesmärgil koondatud andmeid, näiteks statistilisi või demograafilisi andmeid. Koondandmed võivad pärineda teie isikuandmetest, kuid neid ei peeta seaduse kohaselt isikuandmeteks, kuna need andmed ei paljasta ei otseselt ega kaudselt teie isikut. Näiteks võime teie kasutusandmeid koondada, et arvutada konkreetse kodulehe funktsiooni kasutajate protsent. Kui aga ühendame koondandmed teie isikuandmetega nii, et nende abil saab teid otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme kombineeritud andmeid vastavalt käesolevale privaatsusteatisele kasutatavate isikuandmetena. Me ei kogu teie kohta mistahes erilisi isikuandmete kategooriaid (see hõlmab üksikasju teie rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste arvamuste, ametiühingusse kuulumise, teavet teie tervise ning geneetiliste ja biomeetriliste andmete kohta). Samuti ei kogu me teavet kriminaalkorras süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta.

Kui te isikuandmeid ei esita

Kui meil on vaja seaduse alusel või teiega sõlmitud lepingu tingimuste kohaselt isikuandmeid koguda ja kui te nimetatud andmeid nõudmise korral ei esita, ei pruugi me olla võimelised meievahelist lepingut või sõlmitavat lepingut täitma (näiteks teile kauba või teenuste pakkumiseks). Sellisel juhul peame võib-olla teie toote või teenuse tellimuse tühistama, kuid sellisel juhul teavitame teid sellest.

3. Kuidas teie isikuandmeid kogutakse?

Teilt ja teie kohta andmete kogumiseks kasutame erinevaid meetodeid, kasutades:

Otsesuhtlust

Võite esitada meile oma isikuandmed, kontaktandmed ja finantsandmed, täites vorme või vastates meile posti, telefoni, e-posti teel või muul viisil. See hõlmab teie poolt edastatavaid isikuandmeid, kui:

 • soovite meie tooteid või teenuseid osta;
 • loote konto meie kodulehel;
 • tellite meie teenust või väljaannet;
 • suhtlete meiega sotsiaalmeedias;
 • laete alla või installite rakendusi;
 • taotlete turundusinfo saatmist;
 • osalete konkursil, reklaamis või küsitluses, osalete üritusel või annate meile tagasisidet või esitate kaebuse.

Automatiseeritud tehnoloogiad või interaktsioonid.

Kui kasutate meie kodulehte võime automaatselt koguda tehnilisi andmeid teie seadmete, sirvimistoimingute ja -mustrite kohta. Kogume neid isikuandmeid küpsiste, serverilogide ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Samuti võime saada teie kohta tehnilisi andmeid kui külastate teisi veebisaite, mis meie küpsiseid kasutavad. Lisateabe saamiseks lugege meie allpool olevaid küpsiste eeskirju.

4. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid ainult siis, kui seadus seda lubab, ja me ei müü kunagi teie andmeid kolmandatele isikutele. Tavaliselt kasutame teie isikuandmeid järgmistel asjaoludel:

 • Kui peame teiega sõlmitud või sõlmitavat lepingut täitma.
 • Kui see on vajalik meie (või kolmanda osapoole) õigustatud huvide jaoks ja kui teie huvid ja põhiõigused neid huvisid üle ei kaalu.
 • Kui peame täitma juriidilisi või regulatiivseid kohustusi.

Üldjuhul ei tugine me õigusliku alusena nõusolekule teie isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud turunduskommunikatsiooni puhul.

Teie isikuandmete kasutamise eesmärgid

Oleme allpool kirjeldanud kõiki viise, kuidas kavatseme teie isikuandmeid kasutada, ja millistele õiguslikele alustele me sellel puhul tugineme. Samuti oleme tuvastanud, millised on meie õigustatud huvid, kui see on asjakohane.

Pange tähele, et võime töödelda teie isikuandmeid rohkem kui ühel seaduslikul alusel, sõltuvalt konkreetsest eesmärgist, milleks me teie andmeid kasutame. Palun kontakteeruge meiega, kui soovite üksikasju konkreetse õigusliku aluse kohta, millele me teie isikuandmete töötlemisel tugineme, juhul kui allpool on esitatud mitu alust.

Eesmärk/tegevus:
Teie uue kliendina registreerimine

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Teiega sõlmitud lepingu täitmine

Eesmärk/tegevus:
Toodete või teenuste tellimuste töötlemiseks ja kohaletoimetamiseks, sealhulgas:
(a) Maksete ja tasude haldamiseks volitatud töötlejale, Montonio Finance OÜ-le
(b) Meile võlgnetava summa sissenõudmiseks

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Teiega sõlmitud lepingu täitmine
(b) Vajalik meie õigustatud huvideks

Eesmärk/tegevus
Teiega suhtlemise haldamiseks, mis hõlmab järgmist:
(a) Teie teavitamine meie tingimuste või privaatsuseeskirjade muudatustest
(b) Arvustuse või uuringule vastamise palumine

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Teiega sõlmitud lepingu täitmine
(b) Vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks
(c) Vajalik meie õigustatud huvideks (meie andmete ajakohastamiseks ja uurimaks, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad)

Eesmärk/tegevus:
Võimaldada teil osaleda loosimises, üritusel, võistlusel või osaleda uuringus

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Teiega sõlmitud lepingu täitmine
(b) Vajalik meie õigustatud huvideks (uurimaks, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad, nende arendamiseks ja äri laiendamiseks)

Eesmärk/tegevus:
Meie ettevõtte ja kodulehe haldamine ja kaitsmine (sealhulgas tõrkeotsing, andmete analüüs, testimine, süsteemi hooldus, tugi, aruandlus ja andmete hostimine)

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Vajalik meie õigustatud huvideks (oma ettevõtte juhtimiseks, haldus- ja IT-teenuste osutamiseks, võrguturbeks, pettuste ärahoidmiseks ning ettevõtte ümberkorraldamise või kontserni ümberkorraldamise käigus)
(b) Vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks

Eesmärk/tegevus:
Teile asjakohase veebisisu edastamine ja teile pakutava turunduse tõhususe mõõtmine või mõistmine

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Vajalik meie õigustatud huvideks (uurimaks, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad, nene arendamiseks, meie ettevõtte laiendamiseks ja oma turundusstrateegiatest teavitamiseks)

Eesmärk/tegevus:
Andmeanalüütika kasutamine meie kodulehe, toodete/teenuste, turunduse, kliendisuhete ja kogemuste täiustamiseks

Töötlemise seaduslik alus
(a) Vajalik meie õigustatud huvideks (meie toodete ja teenuste klienditüüpide määratlemiseks, meie kodulehe ajakohastamiseks ja asjakohasena hoidmiseks, ettevõtte arendamiseks ja turundusstrateegia tutvustamiseks)

Eesmärk/tegevus:
Teile ettepanekute ja soovituste esitamiseks seoses kaupade või teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Vajalik meie õigustatud huvideks (oma toodete/teenuste arendamiseks ja ettevõtte laiendamiseks)

Eesmärk/tegevus:
Turunduskampaaniate läbiviimiseks e-posti teel ja turunduskommunikatsiooni e-posti teel saatmiseks. Nimetatud kommunikatsioon sisaldab teavet aeg-ajalt pakutavate toodete, teenuste, sündmuste, pakkumiste ja reklaamide kohta.

Töötlemise seaduslik alus:
(a) Kui olete selgesõnaliselt nõustunud sellise turundusteate saamisega või kui meil on selleks mõni muu seaduslik õigus

Küpsised

Saate seadistada oma brauseri keelduma kõigist või mõnedest brauseri küpsistest või teid teavitama, kui veebisaidid küpsiseid määravad või neile juurde pääsevad. Küpsiste keelamise või nendest keeldumise korral pidage meeles, et selle kodulehe mõned osad võivad olla juurdepääsematud või võivad ebakorrektselt töötada. Rohkemaks informatsiooniks kasutatavate küpsiste kohta lugege allpool olevaid küpsist kasutamise eeskirju.

Eesmärgi muutmine

Kasutame teie isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, mille jaoks me neid kogusime, välja arvatud juhul, kui arvame mõistlikult, et peame neid kasutama muul põhjusel ja see põhjus ühildub algse eesmärgiga. Kui soovite selgitust selle kohta, kuidas töötlemine uuel otstarbel algse eesmärgiga ühildub, siis palun võtke meiega ühendust.

Kui peame kasutama teie isikuandmeid sõltumatul eesmärgil, teavitame teid sellest ja selgitame seda võimaldavat õiguslikku alust.

Juhul kui see on seadusega nõutud või lubatud, siis on meil õigus teie isikuandmeid ilma teie teadmata või nõusolekuta vastavalt ülaltoodud reeglitele töödelda.

5. Teie isikuandmete avalikustamine

Kui see on seaduslik, siis jagame mõnikord teie isikuandmeid usaldusväärsete kolmandate osapooltega. Näiteks teiste meie grupi organisatsioonidega, kolmandate osapoolte organisatsioonidega, kes pakuvad rakendusi/funktsioone, andmetöötlust või IT-teenuseid, kulleritega, kolmandate osapoolte organisatsioonidega, kes meid reklaamikampaaniate haldamisel abistavad, värbamisagentuuridega ja nendega seotud organisatsioonidega, audiitoritega, juristidega, raamatupidajatega ja muude professionaalsete nõustajatega, õiguskaitseorganitega või muude valitsusasutuste ja regulatiivsete ametite, krediitkaardi- ja makseteenuste pakkujatega, kolmandatest osapooltest e-posti turunduse ja CRM-i spetsialistidega ning muude kolmandate isikutega, kes aitavad meil teie pakkumisi isikupärastada ja meie kohustusi klientide ees täita.

Selliste kolmandate osapoolte hulka kuuluvad muu hulgas, kuid mitte ainult:

 • Sisesed kolmandad osapooled vastavalt allpool toodud sõnastikule.
 • Välised kolmandad osapooled vastavalt allpool toodud sõnastikule.
 • Kolmandad osapooled, kellele me otsustame oma äri või vara müüa, üle anda või kellega otsustame oma äri ühendada. Samuti võime omandada teisi ettevõtteid või nendega ühineda. Kui meie ettevõttes toimub muudatus, on uutel omanikel õigus kasutada teie isikuandmeid samal viisil, nagu on sätestatud käesolevas privaatsusteates.

Kui jagame teistega isiklikku teavet, kasutame isikuandmete kaitsmiseks ning oma andmekaitse-, konfidentsiaalsus- ja turvanõuete järgimiseks lepingulisi kokkuleppeid ja turvamehhanisme, kuid me ei müü teie andmeid kunagi kolmandatele isikutele.

6. Andmete turvalisus

Oleme kasutusele võtnud sobivad turvameetmed, et takistada teie isikuandmete tahtmatut kadumist, kasutamist või nendeni loata juurdepääsu, nende muutmist või avalikustamist. Lisaks piirame juurdepääsu teie isikuandmetele nendele töötajatele, esindajatele, töövõtjatele ja muudele äriettevõtetele, kellel on seda vaja ärilistel eesmärkidel teada. Nad töötlevad teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ja nende suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Tagame juurdepääsu meie kodulehe kõigile tehingupiirkondadele ja rakendustele, kasutades https-tehnoloogiat.

Jälgime regulaarselt oma süsteemi võimalike turvaaukude ja rünnakute suhtes ning viime läbi turvaaukude testimisi leidmaks võimalusi turvalisuse edasiseks tugevdamiseks.

Oleme kehtestanud protseduurireeglid kõigi võimalike isikuandmetega seotud rikkumiste käsitlemiseks ning teavitame teid ja kõiki seadusandjaid rikkumisest, juhul kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus.

7. Andmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks me neid kogusime, sealhulgas mis tahes juriidiliste, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks.

Isikuandmete sobiva säilitusperioodi määramiseks arvestame isikuandmete kogust, laadi ja tundlikkust, teie isikuandmete loata kasutamisest või avalikustamisest tulenevat potentsiaalset kahju tekitavat ohtu ning eesmärke, milleks teie isikuandmeid töötleme ja kas suudame neid eesmärke saavutada muude vahenditega ja kohaldatavate juriidiliste nõuetega.

Säilitusperioodi lõpus teie andmed kustutatakse täielikult või muudetakse anonüümseks, näiteks muude andmetega liitmise teel, nii et neid saab kasutada tuvastamata viisil statistiliseks analüüsiks ja äriplaneerimiseks.

8. Teie seaduslikud õigused

Teatud tingimustel on teil teie isikuandmetega seotud andmekaitseseadustest tulenevad õigused. Kui soovite kasutada mõnda allpool toodud õigust, siis palun võtke taotluse vormi jaoks meiega ühendust aadressil [email protected].

 • Taotlege juurdepääsu oma isikuandmetele (tuntud kui „andmesubjekti juurdepääsu taotluse vorm“). See võimaldab teil saada isikuandmete koopia, mis meil teie kohta on, samuti saate kontrollida, kas me töötleme neid seaduslikult.
 • Taotlege meie valduses olevate isikuandmete parandamist. See võimaldab teil meie valduses olevaid mittetäielikke või ebatäpseid andmeid parandada, ehkki peame võib-olla kontrollima teie poolt edastatud uute andmete õigsust.
 • Taotlege oma isikuandmete kustutamist. See võimaldab teil taotleda isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui meil puudub mõjuv põhjus selle töötlemiseks.Samuti on teil õigus paluda meil kustutada või eemaldada teie isikuandmed, kui olete edukalt kasutanud oma töötlemise vastuväidete esitamise õigust (vt allpool), juhul kui oleme teie teavet ebaseaduslikult töödelnud või kui oleme kohustatud kustutama teie isikuandmed seoses seaduste järgimisega.Samas ei pruugi me alati oma kustutamisnõudeid täita seoses konkreetsee õiguslike põhjustega, millest teid teie taotluse esitamise ajal vajaduse korral teavitatakse.
 • Vastuväide teie isikuandmete töötlemisele, juhul kui me tugineme õigustatud huvile (või kolmanda osapoolte õigustatud huvile) ja seoses teie konkreetse olukorraga soovite töötlemist vaidlustada, kuna arvate, et see mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid, juhul kui me töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Mõnel juhul võime esitada mõjuvaid õigustatud aluseid teie teabe töötlemiseks, mis on teie õiguste ja vabaduste suhtes ülimuslikud.
 • Taotlege oma isikuandmete töötlemise piiramist. See võimaldab teil taotleda meilt teie isikuandmete töötlemise peatamist järgmistes olukordades: (a) kui soovite, et me tuvastaksime andmete õigsuse; (b) kui meie andmete kasutamine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi, et me neid kustutaksime; c) kui teil on vaja andmeid säilitada, isegi kui me neid enam ei vaja, kuna vajate neid õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; või (d) kui olete esitanud oma andmete kasutamisele vastuväite, kuid peame kontrollima, kas meil on nende kasutamiseks ülimuslikke õiguslikke aluseid.
 • Taotlege oma isikuandmete edastamist teile või kolmandale osapoolele. Esitame teile või teie valitud kolmandale osapoolele teie isikuandmed struktureeritud, tavaliselt kasutatavas, masinloetavas vormis. Pidage meeles, et see õigus kehtib ainult automatiseeritud teabe kohta, mille te algselt meile kasutamiseks andsite või kui me kasutasime seda teavet teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
 • Kui te soovime teie isikuandmete töötlemiseks nõusolekut, saate igal ajal nõusoleku tagasi võtta. See ei mõjuta siiski enne nõusoleku tagasivõtmist toimuva töötlemise seaduslikkust. Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi me olla võimelised teile teatud tooteid või teenuseid pakkuma. Nõustame teid nõusoleku tagasivõtmise ajal.

Tavaliselt tasu ei võeta

Teie isikuandmetele juurdepääs (või muude õiguste kasutamine) on teile tasuta. Kui teie taotlus on selgelt alusetu, korduv või ülemäärane, võtame selle eest siiski mõistlikku tasu. Teise võimalusena võime nimetatud olukordades keelduda teie taotluse täitmisest.

Mida me teilt vajame

Võimalik, et küsime teilt täpset teavet, mis aitab meil teie isikut tuvastada ja tagada teie juurdepääs teie isikuandmetele (või kasutada mistahes muud teie õigust). See on turvameede, millega tagatakse, et isikuandmeid ei avaldata ühelegi isikule, kellel pole õigust seda saada. Samuti võime teiega ühendust võtta, et küsida teie vastuse kiirendamiseks lisateavet seoses teie taotlusega.

Vastamistähtaeg

Püüame vastata kõigile õigustatud taotlustele ühe kuu jooksul. Kui teie taotlus on eriti keeruline või kui olete esitanud mitu taotlust, siis võib vastusega minna kauem kui kuu. Sel juhul teavitame teid ja hoiame teid kursis.

9. Sõnastik

SEADUSLIK ALUS

Õigustatud huvi tähendab meie ettevõtte huvi ettevõtte juhtimise ja haldamise vastu, et võimaldada meil pakkuda teile parimat teenust/toodet ning parimat ja turvalisemat kogemust.

Kindlasti kaalume ja tasakaalustame võimalikku mõju teile (nii positiivset kui ka negatiivset) ja teie õigustele enne, kui teie isikuandmeid meie õigustatud huvides töötleme. Me ei kasuta teie isikuandmeid tegevuste jaoks, kus mõju teile on suurem kui meie huvid (vastasel juhul kui meil on teie nõusolek või kui seadused seda muul viisil nõuavad või lubavad). Lisateavet selle kohta, kuidas me oma õigustatud huve mistahes teie võimalike mõjude suhtes seoses konkreetse tegevusega hindame, saate meiega ühendust võttes.

Lepingu täitmine tähendab teie andmete töötlemist siis, kui see on sellise lepingu täitmiseks vajalik, mille osapool te olete, või enne teiega sellise lepingu sõlmimist.

Seaduslikust või regulatiivsest kohustusest kinnipidamine tähendab teie isikuandmete töötlemist, kui see on vajalik meie seadusest tuleneva juriidilise või regulatiivse kohustuse täitmiseks.

KOLMANDAD OSAPOOLED

Välised kolmandad osapooled:
 • Professionaalsed nõustajad, kes tegutsevad kaasvastutavate või volitatud töötlejatena, sealhulgas juristid, pankurid, audiitorid ja kindlustusandjad, kes pakuvad nõustamis-, pangandus-, juriidilisi, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid.
Muud kolmandad osapooled:

Google Analytics, Google Cloud, Google Business, Omniva, Itella, DPD

Kodulehe küpsised

Meie koduleht kasutab mõnda peamist küpsist;

Meil on sessiooniküpsis, mis on väike fail meie serveris, mis võimaldab meil teid teistest kasutajatest eristada, et saaksime hoida teie ostukorvi lisatud toodete virtuaalset „ostukorvi“.

Teine küpsis tuvastab, kas teie brauser toetab JavaScripti. See aitab meil meie kodulehe kasutamisel pakkuda parimat võimalikku kogemust.

Kasutame ka Google Analyticsit, mis seab teie arvuti brauserisse väikese küpsisefaili. See küpsis ei salvesta teie kohta isiklikku teavet, vaid jälgib, kuidas te meie veebisaiti sirvite. Kasutame seda anonüümset teavet, et aidata meil veelgi enam teie sisseostude tegemise kogemust meie kodulehel parandada.

Mõnel mvtrade.ee lehel on kasutatud mõne muu veebisaidi, näiteks YouTube’i, manustatud sisu. Sellisel juhul võidakse teile nendelt veebisaitidelt küpsiseid saata. Nimetatud küpsiseid me ei kontrolli ja soovitame teil küpsiste lisateabe saamiseks pöörduda kolmandate isikute poole.

Me ei müü küpsiste kogutud teavet ega avalda seda kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui seadused seda nõuavad (näiteks valitsus- ja õiguskaitseorganitele). Käsitleme teie teavet tundliku ja konfidentsiaalsena.

Kui jätkate oma seadeid muutmata, eeldame, et võtate kõik mvtrade.ee kodulehel olevad küpsised hea meelega vastu.

Kui küpsised pole teie seadmes lubatud, tähendab see, et teie ostukogemus meie kodulehel piirdub sirvimise ja uurimisega. Sellisel juhul ei saa te kahjuks tooteid ostukorvi lisada ega neid osta.

Tasuta Eesti-sisene tarne pakiautomaati

Tellimustele alates 39 €

Kaup kätte kiiresti ja turvaliselt

Tellitud kaubad jõuavad teieni 2-3 päeva jooksul

Registreerunud klient = alati paremad hinnad

Sisseloginud kliendile kõik tavahinnaga tooted vähemalt -10%